Usługi księgoweKsięga przychodów i rozchodów (KPiR)

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa

  • ewidencja bieżących operacji gospodarczych (przychodów i kosztów)
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • ewidencja podatku od towarów i usług VAT, rejestry VAT, pliki JPK-VAT, deklaracje VAT
  • ewidencja rozrachunków do celów podatku dochodowego oraz podatku VAT
  • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS, w tym sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
wstecz