Doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy

Współpracujemy z Kancelarią Doradcy Podatkowego, która oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń.

Usługi doradztwa podatkowego obejmują podatek od towarów i usług VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki i opłaty lokalne.

Kancelaria udziela konsultacji w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta, wydaje opinie podatkowe, sporządza wnioski o wydanie interpretacji podatkowych, sporządza dokumentację cen transferowych.

Radca prawny

W ramach obsługi prawnej Kancelaria Radcy Prawnego udziela konsultacji oraz porad prawnych, sporządza opinie prawne, sporządza pisma procesowe, przygotowuje akty wewnętrzne podmiotów gospodarczych (statuty, regulaminy, uchwały itp.), reprezentuje Klienta przed Urzędami oraz Sądami.

Kancelaria oferuje również kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa w ramach zlecenia stałej obsługi prawnej.

Biegły rewident

Współpracujemy także z Kancelarią Biegłego Rewidenta. Kancelaria oferuje usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, przeprowadzania ekspertyz ekonomiczno-finansowych (usługi aktuarialne), usługi doradcze w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, usługi w zakresie prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.