Doradztwo podatkoweBiegły rewident

Współpracujemy także z Kancelarią Biegłego Rewidenta. Kancelaria oferuje usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, przeprowadzania ekspertyz ekonomiczno-finansowych (usługi aktuarialne), usługi doradcze w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, usługi w zakresie prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

wstecz